Skip to main content

Ravinnekierrätyksen
uudistaja

Fertilex-luomulannoite

Fertilex-yleislannoite on luomuhyväksytty, hygienisoitu orgaaninen lannoite, joka on kuivattu ekologisesti kanojen itsensä tuottamalla lämpöenergialla.  Kukaan muu ei valmista lannoitetta näin!

Miksi Fertilex?

Maatalouden ravinnekierrätyksen tarpeellisuudesta on viime aikoina käyty paljon julkista keskustelua ja aiheesta on myös paljon tehtyä tutkimusta. Tutkimusten mukaan eläinten lannan ja maatalouden biomassan jalostuksen ympäristön kannalta suotuisat vaikutukset voidaan tiivistää oikeastaan kolmeen teemaan:

  • Ravinnevalumien ja vesistöjen rehevöitymisen pienentäminen ja hallinta
  • Maatalouden hiilidioksidipäästöjen pienentäminen, jopa 0,28 CO₂ ekvivalenttia per käytetty Fertilex-tonni
  • Peltomaan humuksen lisääminen ja pidemmän ajan elinvoimaisuuden parantaminen

Ravinnekiertoa

Nykyisellään ravinteet eivät maataloudessa kierrä läheskään riittävällä tasolla: lantaa ei prosessoida tehokkaammiksi lannoitevalmisteiksi juuri lainkaan, lannoiteteho/vaste on heikompi kuin mitä sen tulisi olla ja lopputuotteiden jalostusaste on ylipäätään hyvin alhainen. Juuri näihin edellä mainittuihin haasteisiin on nyt ratkaisu ja se löytyy meiltä – Fertilexiltä. 

Ota meihin yhteyttä

Ensiluokkaista luomuhyväksyttyä lannoitetta

Fertilex kehittää menetelmiä maatalouden sivuvirtojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja myy luomuhyväksyttyjä kierrätyslannoitteita sekä ammattiviljelijöille että vähittäiskauppaan. Vuonna 2019 Fertilex investoi Mynämäelle ensimmäisen lannoitetuotantolaitokseen, joka pystyy tuottamaan ensiluokkaista luomuhyväksyttyä lannoitetta käyttäen raaka-aineenaan kanalassa syntyvää lantaa. Lannan kuivatuksessa hyödynnetään kanojen tuottamaa hukkalämpöenergiaa. Toisin sanoen kanojen märkä lanta kuivataan kanojen itsensä tuottamalla lämmöllä – välittömästi kanalan yhteydessä. Kuivasta lannasta valmistetaan ravinteikas, hajuton ja hygienisoitu lannoite niin viljelijöille kuin kotipuutarhoihin.